ANAscreen

Metóda: ELISA

Súprava na imunoenzymatické semikvantitatívne stanovenie IgG protilátok proti jadrovým a cytoplazmatickým antigénom v ľudskom sére.

Katalógové číslo: 4010

ANAscreen

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.