ENAscreen

Metóda: ELISA

Súprava na imunoenzymatické semikvantitatívne stanovenie autoprotilátok proti jadrovým a cytoplazmatickým antigénom v ľudskom sére a plazme.

Katalógové číslo: 4011

ENAscreen

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.