Anti-huTransG

Metóda: ELISA

Súprava na imunoenzymatické kvantitatívne stanovenie IgA protilátok proti tkanivovej transglutamináze v ľudskom sére.

Katalógové číslo: 4033

Anti-huTransG

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.