Anti-hu tTG IgG

Metóda: ELISA

Súprava na imunoenzymatické kvantitatívne stanovenie IgG protilátok proti tkanivovej transglutamináze v ľudskom sére.

Katalógové číslo: 4044

Anti-hu tTG IgG

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.