Anti-LKM-1

Metóda: ELISA

Súprava na imunoenzymatické kvantitatívne stanovenie IgG protilátok proti cytochrómu p450 IID6 v ľudskom sére.

Katalógové číslo: 4053

Anti-LKM-1

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.