DotDiver Quantrix ANA

Súprava na stanovenie IgG protilátok proti jadrovým a cytoplazmatickým antigénom (nukleozómy, dsDNA, históny, Sm, RNP, Sm/RNP, SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl-100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribozómy, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, rekombinant M2, M2/nPDC a f-aktín) v ľudskom sére pomocou metódy imunoblot.

Katalógové číslo: 5020

DotDiver Quantrix ANA

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.