Gastro 5 LINE

Súprava na stanovenie IgA a/alebo IgG protilátok proti deamidovanému gliadínu, tkanivovej transglutamináze, vnútornému faktoru, antigénom parietálnych buniek a Saccharomyces cerevisiae v ľudskom sére pomocou metódy imunoblot.

Katalógové číslo: 4290

Gastro 5 LINE

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.