DotDiver ANA 18

Súprava na stanovenie IgG protilátok proti jadrovým a cytoplazmatickým antigénom (dsDNA, nukleozómy, Sm, Sm/RNP, ribozomálny P0, históny, U1 snRNP, SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B, Scl-70, PM/Scl-100, CENP-A/B, PCNA, Jo-1, M2, DFS-70 a f-aktín) v ľudskom sére pomocou metódy imunoblot.

Katalógové číslo: 5291

DotDiver ANA 18

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.