Prezentace PromedeaLab na Kongresu laboratoří Agel SK a.s. ve Viglaši (SK)

Divízia PromedeusLab sa minulý mesiac zúčastnil Kongresu laboratórií Agel SK a.s. v meste Viglaši na Slovensku. Cieľom zástupcov firmy PromedeaLab bolo prezentovať inovatívne produkty z niekoľkých oblastí, a to: mikrobiológie, hematológie, laboratórnej automatizácie, imunoanalýzy, imunológie a alergológie.
Prezentace PromedeaLab na Kongresu laboratoří Agel SK a.s. ve Viglaši (SK)

V polovině minulého měsíce sme mali možnosť prezentovať neustále sa rožširujúce portfólio divízie PromedeusLab na Kongrese laboratórií Agel SK a.s. v malebnom Vigľaši. Prišli sme s cieľom priniesť inovatívne, ale aj časom overené produkty, z oblastí akými sú mikrobiológia, hematológia, laboratórna automatizácia, imunoanalýza, imunológia a alergológia. Rovnako sme nadobudli nové skúsenosti a poznatky o technologických či diagnostických trendoch v laboratórnej medicíne.

Ďakujeme spoločnosti AGEL SK a.s. za príležitosť účastniť sa tak podnetnej udalosti.

 

Na našich webových stránkach používame len nevyhnutné súbory cookies.

Áno, beriem na vedomie.