Provozovatel stránky

Provozovatelem této stránky je společnost Promedeus s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno. Webová stránka a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem, které se řídí zákonem číslo 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sekce "Produktové informace" jsou přístupné pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle zákona o regulaci reklamy a zákona o léčivech. Tento web zároveň dodržuje oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Europan Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí