Medizym® ICAscreen

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické semikvantitativní stanovení protilátek proti antigenům Langerhansových ostrůvků pankreatu (ICA) v lidském séru. 

Katalogové číslo: 3804

Medizym® ICAscreen

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí