Medizym® anti-CCP Ref

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické kvantitativní stanovení IgG protilátek proti  cyklickým citrulinovaným peptidům (CCP) v lidském séru. 

Katalogové číslo: 3860

Medizym® anti-CCP Ref

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí