ANAscreen

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické semikvantitativní stanovení IgG protilátek proti nukleárním a cytoplazmatickým antigenům v lidském séru. 

Katalogové číslo: 4010

ANAscreen

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí