ENAscreen

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické semikvantitativní stanovení autoprotilátek proti nukleárním a cytoplazmatickým antigenům v lidském séru a plazmě.

Katalogové číslo: 4011

ENAscreen

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí