Anti-huTransG

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické kvantitativní stanovení IgA protilátek proti tkáňové transglutamináze v lidském séru.

Katalogové číslo: 4033

Anti-huTransG

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí