Anti-hu tTG IgG

Metoda: ELISA

Souprava pro imunoenzymatické kvantitativní stanovení IgG protilátek proti tkáňové transglutamináze v lidském séru.

Katalogové číslo: 4044

Anti-hu tTG IgG

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí