Gastro 5 LINE

Souprava pro stanovení IgA a/nebo IgG protilátek proti deamidovanému gliadinu, tkáňové transglutamináze, vnitřnímu faktoru, antigenům parietálních buněk a Saccharomyces cerevisiae  v lidském séru pomocí metody imunoblot.

Katalogové číslo: 4290

Gastro 5 LINE

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí