Human uPTM3-DKD ELISA

Human uPTM3-DKD ELISA  slouží jako  enzymová imunoanalýza pro kvantitativní stanovení jedinečného lidského fetuinu-A se specifickou post-translační modifikací (PTM) v moči. Tento produkt je určen k diagnostickému použití in vitro jako pomůcka při hodnocení rizika renálních komplikací u diabetických pacientů. Test uPTM3-DKD lze navíc použít k přesnému rozlišení progresivního poklesu renálních funkcí u diabetu 2. typu s mikroalbuminurií.

Human uPTM3-DKD ELISA

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí