Parsortix® PC1 Clinical System

První FDA certifikovaný zdravotnický prostředek určený pro izolaci a sběr cirkulujících nádorových buněk (circulating tumor cells – CTC) pro následnou analýzu z krve pacientek s metastazujícím karcinomem prsu.

Parsortix® PC1 Clinical System

Na našem webu používáme jen nezbytné cookies soubory.

Ok, beru na vědomí